Församlingens årsmöte, 4/2 2017

Årsmötet inleddes med en andakt ledd av Christina Uggla. Inga-Maj Dalén ledde årsmötesförhandlingarna och Camilla Hallenbert skrev protokollet. Under punkten årsrapporter ledde Christer Björnsson förhandlingarna. Under fikarasten kom en grupp barn till Inga-Maj Dalen med ett papper. Deras önskemål var att man inom två år ska göra i ordning ett av rummen i källaren till lekrum. Vi hjälper gärna till lovade gruppen. Årsmötet hölls i de nya lokalerna, vilket gick alldeles utmärkt.
foto: Leif Brunnegård