Söndaxavslutning, 7/5 2017

Festen började med att alla Söndaxeleverna bildade en kör. Den yngsta klassen hade gjort en tavla som man visade upp och berättade om. I mellanklassen hade man bakat kladdkaka, som serverades med glass till kyrkkaffet. Den äldsta klassen hade gjort ett flaggspel och ett bildspel. Tillsammans med ett par Söndaxledare predikade ungdomsledare Sebastian Eklund om hur Gud älskar det han skapat. De elever som nu lämnar Söndax fick en bok som avskedsgåva.
foto: Leif Brunnegård