Hälsa för alla i Kongo

Equmeniakyrkans projekt "Hälsa för alla i Kongo" har som syfte att bidra till en förbättring av hälsosituationen för de människor som bor inom våra samarbetskyrkors områden i de båda Kongo-staterna. Projektet sträcker sig över tre år, 2015-2017.

Församlingen i Asklanda-Ornunga har beslutat att stötta projektet med 10 000 kr/år genom individuella och gemensamma insamlingar. Som individ har du möjlighet att stötta församlingens insamling på lite olika sätt, där du själv bestämmer summan, utan att behöva uppge ditt namn.

¤ Engångsbelopp
¤ Månadsvis
¤ Halvårsvis (maj/juni och oktober/november)

Valfritt belopp betalar du varje gång in på församlingens bankgiro 415-6329, märk med ”Hälsa i Kongo”

Gåvobevis

Vill du köpa våra Gåvobevis till den som ”har allt”? Vi säljer dessa till förmån för insamlingen ”Hälsa för alla i Kongo” i Equmeniakyrkan.

Gåvobevisen kostar minst 100 kr, men du kan givetvis ge mer om du vill. Det finns två förslag på bild och när du vill köpa ett så bestämmer du vilken bild du vill ha och sen kontaktar du Lotta Langdell, som har gåvobevisen hemma hos sig.

Du kan också köpa ett armband med texten ”HÄLSA I KONGO". Åven de kostar 100 kr.
Även armbanden finns hemma hos Lotta Langdell. Betalningen kan ske kontant eller via församlingens bankgiro 415-6329 (märk med ”Hälsa i Kongo”).

Tack för att du vill stödja detta arbete!

Vid frågor om insamlingen kontakta Lotta Langdell, vid frågor angående betalning kontakta Olof Rydler.