Vi läser Markusevangeliet

Under detta läsår sept 2017 – maj 2018 firar Equmeniakyrkan Markusåret för att vi ska läsa bibeltexterna mer och mer.

Hur kommer vi i Asklanda-Ornunga att göra det?
•Gudstjänsternas predikningar kommer utgå från Markusevangeliet.
•Ekumeniska bibelstudier om Markus.
•Bibelsamtal, tisdagar kl 11-11.45 med start den 5 september.
•Det finns även en andaktsbok ”Markus runt på 90 dagar” och en bibelstudieplan att hämta från www.equmeniakyrkan.se/markusaret, som du kan använda för din egen andakt.