Äktenskapskurs

Möjlighet till friskvård för din relation!

På varannan onsdag kl 20-22, med start den 22 mars har vi i Equmeniakyrkan Asklanda-Ornunga digital äktenskapskurs.

Upplägg: Ni som deltagare finns hemma och är med på vår gemensamma uppstart via Zoom och sedan ser ni på filmen och bearbetar frågorna på egen hand. Det finns inga krav på återkopplingar i grupp eller gruppsamtal.

Kursens fokus är hållbara relationer och du behöver inte dela vår kristna tro för att vara deltagare. Är du ovan vid digitala kurser kommer du kunna få vägledning (meddela det vid anmälan). I kursen ingår 2 fina arbetsböcker och tid tillsammans. Kostnad 200 kr.

eller till Christina Uggla: christina@asklanda-ornunga.se eller  076-3375613 senast 19 mars.

Kursen arrangeras i samarbete med studieförbundet Bilda samt Alpha