Konfirmationsgudstjänst, 19/5 -13

Konfirmationsgudstjänsten den 19 maj var en stor högtid med inte mindre än tolv konfirmander från både Asklanda-Ornunga och Ljurhalla. Under gudstjänsten hade konfirmanderna redovisning i form av sång, dans och drama. De fick också ta emot biblar och förbön av lärarna Martina Green, Sören Magnusson, Christina Uggla och Anette Svensson.
foto: Leif Brunnegård

< föregående nästa >