Barn och unga

Equmenia är ungdomsarbetet i Equminiakyrkan Asklanda-Ornunga. Vi arbetar för att barn och ungdomar ska få lära känna Jesus och växa i en tro på Gud. Därför anordnar vi aktiviter för alla, från de allra minsta barnen till de unga vuxna.

Alla är varmt välkomna in i vår gemenskap!

Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. De står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt. Vid frågor kontakta Anna Gerdin: 073-5239633