Årsmöte, 2/2 2020

Första lördagen i februari höll vi årsmöte under ledning av Anders Fritzon. Föredragningslistan omfattade 22 punkter och de flesta avhandlades ganska snabbt. Den första frågan som drog ut på tiden handlade om renovering av kyrktaket som är det ursprungliga sedan kyrkan byggdes 1936. Den andra frågan gällde revidering av församlingens stadgar till att överensstämma med Equmeniakyrkans normalstadgar och den tredje frågan handlade om församlingen har råd med de höjda annonspriserna vilket innebär en kostnadsökning med 25 000 kronor.
En av det kommande årets höjdpunkter är den ekumeniska logmötesserien på Stommens loge i slutet av augusti.
foto: Leif Brunnegård