Bilder

Som framgår av programmet är det mycket som händer i Asklanda-Ornunga missionskyrka. Här kan du se bilder från något av det som hänt den senaste tiden. Fler bilder finns under Arkiv.

Om du själv varit med på någon sammankomst och tagit digitala bilder får de gärna komma med på hemsidan. Det kan vara bilder från en tonårskväll, städdag, patrullkväll eller något annat som kyrkan varit med och anordnat. Det behöver inte vara 16 bilder, men minst 4 är bra. Kontakta Morgan Klebom, 0322-661213 eller Thomas Svensson, 0322- 661114, om du vill ha med dina foton.