Cykelfest, 17/6 2017

För tredje året i rad arrangerade Equmeniakyrkan Asklanda-Ornunga en så kallad cykelfest. 39 lag med tillsammans 90 personer deltog. Varje lag svarade för antingen förrätt, huvudrätt eller dessert. Vilken typ av maträtt man skulle ansvara för hade man fått reda på i förväg. Vem som åt var, och tillsammans med vem, avslöjades under kvällens gång, strax innan det var dags att ge sig av till nästa ställe och nästa rätt.
foto: Leif Brunnegård