Pastorsinstallation 9/9 2018

Gudstjänsten inleddes med duettsång av Veronica Hermansson och Ulrika Brunnegård. Camilla Hallenbert var gudstjänstledare och höll också en barnruta där hon tillsammans med barnen funderade över vad en installation är. Installationsakten inleddes med att Hans Dahlgren från Equmeniakyrkan Region väst påminde Christina Uggla om de löften hon gett när hon ordinerades. Därefter fick hon bekräfta dem på nytt. Församlingen svarade ett rungande "ja" på frågan om man vill ha Christina som pastor. Fyra församlingsmedlemmar läste utvalda bibelord och en för dagen sammansatt kör sjöng några sånger med församlingen. Christina höll sin installationspredikan med temat "All ära åt Gud". Efter gudstjänsten var det kyrklunch med välkomsthälsningar.
foto: Leif Brunnegård