Resa till Kinkenge, juni 2018

I juni 2018 åkte Febe Karlsson, Inga-Maj Dalén, Birgitte Svantesson, Lotta och Ida Langdell till vår vänförsamling i Kinkenge. Väl framme i Kinkenge emottogs vi med glädje genom sång och musik. Vi bodde i den gamla missionärsvillan och fick maten lagad åt oss över öppen eld. Under den 10 dagar långa vistelsen i byn hälsade vi på på sjukhuset, i skolor, vi var med på daglig bön och gudstjänster. Vi hade möte med vänförsamlingskommittén i Kinkenge församling och samtalade om framtiden. Vid två tillfällen hade vi möte med enbart kvinnor för att prata om livet och drömmar. Vi spelade volleyboll med barnen och ungdomarna.

I Kinkenge satte Febe några av de yngre männen i arbete för att bygga en sådan spis som scouterna hemma i Asklanda-Ornunga har byggt i vår. Ritningen och bilderna från scouternas spis var mycket till hjälp och när vi åkte därifrån skulle murbruket torka. Målet med spisen var att skapa en effektivare matlagning.

Lotta och Febe hälsade på studenten Matondo Malanda på den skola med internat där han bor och studerar. Matando är döv och fick möjlighet att börja skolan för första gången för två år sedan som 25-åring, tack vare medel från församlingsmedlemmar i Asklanda-Ornunga. Lotta och Febe och blev överväldigade av den goda undervisning som ges på teckenspråk. Skolan driver bland annat fisk- och risodlingar och eleverna lär sig ett yrke.

Vi har med oss hälsningar hem från församlingen i Kinkenge men också från övriga kyrkor som vi har hälsat på på vår resa.
foto: Lotta Langdell m.fl.