Konfirmation, 2/9 2018

Högtiden började med att konfirmanderna med lärare tågade in i den fullsatta kyrkan.Pastor Christina Uggla hälsade välkommen och så följde ett omväxlande program. Konfirmanderna hade spelat in en video som på ett humoristiskt sätt speglade små avsnitt av vad som skett under året. Ungdomsledaren Sebastian Eklund höll tacktal till konfirmanderna.
Foto: Leif Brunnegård