Konfirmation, 25/8 2019

Kyrkan var fullsatt av konfirmandernas släktingar och vänner. Lovsångsbandet medverkade, konfirmanderna hade olika drama, ett av dem var liknelsen om den förlorade sonen. Christina Uggla höll en kort prdeikan och därefter ledde hon en kort förbönsakt för konfirmanderna. Konfirmanderna fick ta emot sina biblar och Anders Fritzon framförde föräldrarnas tack till ledarna.
Foto: Leif Brunnegård