Bokning av Musikrummet

  • Bokning av musikrummet görs genom en Google Kalender där alla fria tider kan bokas genom att lägga in en händelse med namn på den som bokar. Var noga med att inte boka längre tider än ni tänker bruka rummet.
  • Nyckeln till kyrkan går även till musikrummet.
  • All utrustning ska finnas på plats i rummet. Om man behöver ta någonting därifrån tillfrågas Ingmar Benjaminsson. Undantag om man behöver instrumenten inom kyrkbyggnaden.
  • Om man flyttar/drar ur sladdar återställs det innan man lämnar rummet.
  • Vill du ge en gåva som tack för lånet, swisha till 123 170 71 73, märk inbetalningen med ”musikrummet”.
  • Saknar du/  är någonting trasigt? Tala om detta för Ingmar Benjaminsson, tel 0322-661109.