Bönekalender

Som en del i att göra något gemensamt har vi sedan flera år en gemensam bönekalender där vi för varje vecka har ett gemensamt böneämne att be om i våra församlingar. Kalendern är skriven på svenska, franska, och kikongo. Den skrivs växelvis av A-O och Kinkenge och sammanställs i Sverige per halvår/år.