Detta händer i helgen v.15

Lördag 13/4: Hela dagen, storstädning av kyrkan för omsorgsgrupp 1-5

Söndag 14/4: Kl. 10.00, delad tro-gudstjänst med nattvard.
Kollekten går denna söndag till Equmeniakyrkans Nationella arbete.

Söndag 14/4: Kl. 17.30, lovsångskväll med Sandra Rydsmo som leder lovsången.
Fika serveras från 16.45