Kinkenge - vår vänförsamling

På ett församlingsmöte i maj 2011 beslöt Asklanda-Ornunga missionsförsamling att ha Kinkenge som vänförsamling.

Kinkenge ligger på en bergsplatå, omgiven av många berg och dalar, skog, savann med åkrar och flera sjöar. Kinkenge med omnejd har ca 8.000 invånare som försörjer sig på åkerbruk med hacka och machete. Det finns skolor för högre undervisning, en yrkesutbildning för ungdomar och många mindre skolor. Det finns ett sjukhus samt 6 dispensärer ute i byarna.

Församlingen bildades med hjälp av missionärer 1897 och kyrkan byggdes 1928. Distriktet har 1.500 medlemmar uppdelat på tre församlingar med tre pastorer. Församlingsarbetet leds av en styrelse på 13 personer och är väl organiserat i olika kommittéer för allt arbete. Det finns 7 olika departement/utskott:

1. Evangelisationsdepartementet. De räknar nu tre församlingar: Kinkenge, Lukuti och Luango, 15 annexförsamlingar i 130 byar, 2 pastorer, 14 evangelister och 2350 st församlingsmedlemmar.
2. Ungdomsdepartementet. Tar hand om unga kristna och de har söndagsskola, scout, snickeri och syskola för att göra dessa unga ansvariga för sina liv och sin framtid.
3. Kvinno- och familjedepartementet är bland de största och viktigaste departementen. Det berör hela familjen, uppmuntrar gamla att lära sig att läsa och skriva. Är förespråkare för fred mellan de troende, hemmen, byarna och olika centra.
4. Departementet för utbildning. I CEC Kinkenge finns nu 15 skolor, 230 lärare och 4730 elever. Departementet bidrar till utbildning av elever och byggandet av skolor.
5. Utvecklingsdepartementet. Ansvarar för utveckling av skolor, kyrkor vårdcentraler osv. De har också startat en plattform för hjälp till bönder i jordbruket.
6. Medicinska departementet. Ända sedan de första missionärernas tid har hälsan prioriterats. CEC Kinkenge har en läkare ,26 sjuksköterskor och arbetare samt åtta hälsostationer.
7. Ekonomidepartementet. Godkänner budget, reflekterar över hur man kan utveckla uppdraget att visualisera kyrkans ekonomi i församlingarna.

>>>Gemensam bönekalender Kinkenge och Asklanda-Ornunga

>>>Bilder från resan till Kinkenge (och Matadi) i feb 2014

>>>Kåseri om bussresan Kinhasa-Matadi i feb 2014

>>>Bilder från resan till Kinkenge i jan-feb 2015

>>>Rapport från resan jan-feb 2016

>>>Rapport från resan juni 2018