Miljö- och rättvisa

"Guds skapelse är vår gemensamma livsmiljö. Allt levande -människor, djur och växter- hör samman i en enda gudomlig livsväv. Vår tro är att Gud, Fadern, Sonen och den heliga Anden frambringar, återskapar och uppehåller det goda livet. Gud har gett människan uppdraget att vara förvaltare av jorden, vilket innebär ansvar för allt levande. Kyrkans ansvarstagande för miljö och rättvisa är ett viktigt uttryck för vår tro."
Utdrag ur miljöpolicy för Equmeniakyrkan Asklanda-Ornunga

Equmeniakyrkan Asklanda-Ornunga bedriver ett aktivtt miljö- och rättvisearbete. Startskottet gick hösten 2009 med studiecirkeln "En skapelsevänlig församling". Efter den bildades en miljögrupp, som har upprättat en miljöpolicy och handlingsplan. Församlingen har genom representanter från olika grupper och utskott sett över sitt miljö- och rättvisearbete. Denna översyn ska göras en gång årligen.

Församlingens miljöpolicy

Equmeniakyrkans hållbarhetspolicy