Församlingen

Asklanda-Ornunga Equmeniakyrka är en medlemsförsamling i Equmeniakyrkan belägen på Västra Götalands landsbygd. Församlingen bildades redan på 1800-talet och har idag drygt 200 medlemmar i alla åldrar. Asklanda-Ornunga Equmeniaförsamling vill vara en församling för hela bygden, från livets början till livets slut, mitt i vardagen men också vid speciella tillfällen av glädje och högtid.

Välkommen att gästa eller vara en del av Equmeniakyrkan Asklanda-Ornunga – en kyrka för hela livet!

Equmeniakyrkan Asklanda-Ornunga är en kyrka vars uppgift är att förkunna evangeliet och praktisera kärlekens tjänst bland människor.

Kyrkan vill värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet och med ansvar i samhället, bidra till utjämning av världens resurser, verka för fred och försoning samt ta sitt ansvar för att förvalta Guds skapelse.

Utdrag från vår vision

Vid frågor kontakta

Pastor Christina Uggla: 076-337 56 13 

Ordförande Anders Fritzon: 072-744 35 58 

Vi samverkar med studieförbundet Bilda