Mission

Ida i Demokratiska Republiken Kongo

Under tre månader februari till maj 2022 var vi fyra sjukvårdsutbildade kvinnor som reste till DR Kongo till Equmeniakyrkans två samarbetskyrkor CEBU och CEC för att se och förstå hur sjukvården fungerar. Vi planerade resan med Equmeniakyrkans grupp ”Hälsa för alla i Kongo”, och blev innan resan antagna som pilotgrupp till Equmeniakyrkans nya missionsvolontärprogram. Det var Amanda Asp från Göteborg, Frida Wallberg från Tierp, Ida Langdell från Halmstad och Tilda Jönsson från Växjö.

Under vår tid i Kongo besökte vi först CEBUs arbete i byarna Semendua och Bendela/Keshu. Vi fyra var då uppdelade två och två och Tilda och Ida bodde på det gamla svenska internatet för skolelever i Semendua. Amanda och Frida bodde hemma hos läkaren Miriam i Bendela. Första månaden fick vi landa i det kongolesiska samhället, lära känna vänner, äta annorlunda mat, vänja oss vid värmen, erfara brist på elektricitet och anpassa oss till att solen går ner kl 18.30 varje dag. Vi följde med på sjukhusen på förmiddagarna och fick se hur personalen som ansvarade för patienterna dygnet runt hade ork och uppfinningsrikedom att behandla patienter utan befintlig elektricitet eller rinnande vatten. Vi har haft olika områden vi har följt i sjukvården och Ida har följt läkare som har ansvar för patienter med stroke. På eftermiddagarna och helgerna renskrev vi det vi hade sett, besökte vänner, hjälpte till i köket, lekte med grannbarnen, och firade långa glada musikfyllda gudstjänster.

Efter en gemensam vecka i huvudstaden åkte vi tillsammans till Kimpese och regionsjukhuset IME i två veckor. Roliga upplevelser från veckorna i Kimpese att nämna är körövning med en av CEC kyrkans ungdomskör, och firandet av palmsöndag där söndagsskolbarnen hade palmkvistar i händerna. Sista tre veckorna var vi i Louzi, en stad precis norr om kongofloden dit man tar sig med färja. Där kunde Tilda göra sig hemmastadd i parhuset som hon delar med familjen Kiese, där de bor som missionärer. I Luozi firade vi påsk under helgen i tre olika församlingar och jobbade på det mindre regionsjukhuset på veckorna. Vi har hållit oss förhållandevis friska och vi kar klarat oss från olyckor.

Det blev inget besök i Kinkenge pga de dåliga vägarna men pastorn, läkaren och rektorerna kom till Luozi för möten med mig där jag överlämnade Söndax-pengarna från A-O och vi planerade fortsättningen på vänförsamlingssamarbetet. Jag överlämnade också bandage som har rullats bl.a. av scouterna i A-O.

Tack alla ni som har stöttat oss inför, under och efter resan. Vill man höra mer om vår resa är man välkommen till Kyrkokonferensen i Vårgårda 12-14 augusti, eller Fristad 24 september.

Hälsningar Ida Langdell