Möteshelg med Rune W Dahlén
16-17 mars

Tänk att du och jag får vara med
Två dagar som kretser kring Guds kallelsetanke

Lördag 16 mars
17.00 Bibelundervisning
ca 18 Kvällsmacka
19.00 Bibelundervisning och andakt
Sång Veronica Hermansson och Ulrika Brunnegård

Söndag 17 mars
10.00 Gudstjänst
Lovsångsgrupp, offer till pastors- och diakoniutbildning

Rune W Dahlén är pastor, teol. dr och högskolelektor och har bland annat varit kontaktlärare för pastorskandidater på Teologiska Högskolan.