Vi söker ungdomsledare

Plats: Asklanda-Ornunga i Vårgårda kommun
Equmeniaförsamling med drygt 200 medlemmar
Equmeniaförening med drygt 100 medlemmar

Verksamhet: Gudstjänster, Lovsångsband, Fredagscafé/Tonår, Konfa, Bönegrupper, Scout, Söndax
Vi vill att du hjälper oss att sprida det glada budskapet om Jesus Kristus i vår närmiljö.

Tjänstens omfattning: 75-100%
Körkort nödvändigt

Ring gärna:
Nuvarande ungdomsledare Sebastian Eklund 070-761 86 90
Equmenias ordförande Josefine Sandvik 076-823 83 21
Församlingsordförande Anders Fritzon 072-744 35 58