Program

September 2020

1 Tisdag                  
2 Onsdag                  
3 Torsdag                  
4 Fredag       9.30     Bön    
          20.00     Café Upp&Ner    
5 Lördag                  
6 Söndag       10.00     Webbsänd konfirmationsgudstjänst gemensamt med Ljurhalla, Christina Uggla och Filip Henriksson    
          16.00 - 17.30 Kyrkan öppen för samtal och bön    
7 Måndag       17.30     Cykeltur, samling vid Equmeniakyrkan Asklanda-Ornunga 37  
8 Tisdag                  
9 Onsdag       18.30     Scout    
10 Torsdag                  
11 Fredag       9.30     Bön    
          20.00     Café Upp&Ner    
12 Lördag                  
13 Söndag       10.00     Webbgudstjänst gemensamt med Ljurhalla, Explore-gudstjänst, Filip Henriksson    
          12.00     Equmenias årsmöte    
          16.00 - 17.30 Kyrkan öppen för samtal och bön    
14 Måndag       17.30     Cykeltur, samling vid Equmeniakyrkan Asklanda-Ornunga 38  
15 Tisdag       10.00     Tisdagsfika    
16 Onsdag                  
17 Torsdag                  
18 Fredag       9.30     Bön    
          20.00     Café Upp&Ner    
19 Lördag                  
20 Söndag       11.00     Konferensgudstjänst, webbsänd, visas i kyrkan för omsorgsgrupp 1-3    
          15.00     Konferensgudstjänst, webbsänd, visas i kyrkan för omsorgsgrupp 4-6    
          16.00 - 17.30 Kyrkan öppen för samtal och bön    
          18.00     Konferensgudstjänst, webbsänd, visas i kyrkan för omsorgsgrupp 7-9    
21 Måndag       17.30     Cykeltur, samling vid Equmeniakyrkan Asklanda-Ornunga 39  
22 Tisdag       10.00     Tisdagsfika    
23 Onsdag       18.30     Scout    
24 Torsdag                  
25 Fredag       9.30     Bön    
          20.00     Café Upp&Ner    
26 Lördag                  
27 Söndag       11.00     Konferensgudstjänst, webbsänd, visas i kyrkan för omsorgsgrupp 7-9, kaffe finns innan gudstjänsten    
          15.00     Konferensgudstjänst, webbsänd, visas i kyrkan för omsorgsgrupp 1-3, kaffe finns innan gudstjänsten    
          18.00     Konferensgudstjänst, webbsänd, visas i kyrkan för omsorgsgrupp 4-6, kaffe finns innan gudstjänsten    
28 Måndag       17.30     Cykeltur, samling vid Equmeniakyrkan Asklanda-Ornunga 40  
29 Tisdag       10.00     Tisdagsfika    
30 Onsdag