Program

Juni 2020

1 Måndag               23  
2 Tisdag                  
3 Onsdag                  
4 Torsdag       18.30     Andrumsmässa i Asklanda kyrka    
5 Fredag       9.30     Bön    
6 Lördag                  
7 Söndag       10.00     Webbgudstjänst gemensamt med Ljurhalla, Christina Uggla    
8 Måndag               24  
9 Tisdag                  
10 Onsdag       18.30     Utomhusaktivitet för ungdomar från åk 6 och uppåt    
11 Torsdag       18.30     Andrum (utan nattvard) i Asklanda kyrka, Christina Uggla    
12 Fredag       9.30     Bön    
13 Lördag       8.30 - 21.00 Barnläger Sämsjöborg för åk 1-3    
14 Söndag       10.00     Webbgudstjänst gemensamt med Ljurhalla, Tomas Arvidson, sång Sanna och Josef Tingbratt    
15 Måndag               25  
16 Tisdag                  
17 Onsdag       18.30     Utomhusaktivitet för ungdomar från åk 6 och uppåt    
18 Torsdag       18.30     Andrumsmässa i Asklanda kyrka    
19 Fredag                  
20 Lördag       11.00     Ekumenisk friluftsgudstjänst vid Ornunga gamla kyrka, medtag fikakorg, Patrik Hallgren och Anna Holmberg    
21 Söndag       10.00     Webbgudstjänst gemensamt med Ljurhalla    
          10.00     Webbgudstjänst gemensamt med Ljurhalla, Christina Uggla, sång Right Men in Wrong Place, tema Bryta ny mark    
22 Måndag               26  
23 Tisdag                  
24 Onsdag                  
25 Torsdag       18.30     Andrumsmässa i Asklanda kyrka    
26 Fredag             Exploreläger    
          9.30     Bön    
27 Lördag             Exploreläger    
28 Söndag             Exploreläger    
          10.00     Webbgudstjänst gemensamt med Ljurhalla, Frida Råkeberg, sång Gunno Marinder, tema Förlorad och återfunnen    
29 Måndag               27  
30 Tisdag