Samtalsgrupp: Jesus i Johannesevangeliet

Under hösten startar en samtalsgrupp som kommer att läsa
”Möte med Johannes” av Linda Alexandersson.

Första samlingen blir onsdagen den 20 september mellan 19:00-20:30.
Gruppen kommer därefter att träffas varannan vecka (jämna veckor) med Karin Gunnarsson som ledare.

Det är givande att möta andra och ta del av varandras tankar.
Vi finns i samma bygd, ändå så lägger vi märke till olika saker när vi tar del av en text.
Läsandet av boken kombineras med det bibelstycke som hör till varje
kapitel. Till varje kapitel i boken finns frågor som kan samtalas kring.

Planerade gånger 20 sep, 18 okt, 1 nov, 15 nov och 29 nov.
Tanken är sedan att man fortsätter med gruppen under vårterminen.

Anmälan senast 13 september.
Har du frågor och vill veta mer kontakta:
Karin Gunnarsson 070 367 24 65