Equmenia

Sedan den 29 augusti 2013 heter ungdomsföreningen i vår kyrka Equmenia i Asklanda-Ornunga. Föreningen har ungefär 170 medlemmar och här finns något för alla unga, från de riktigt små barnen till de unga vuxna.

Equmenia vill vi ge möjlighet till ett annat liv – ett liv där Jesus är Herre utifrån sina fyra ledord:

Gemenskap
Alla behöver en gemenskap. Vi vill vara med och forma lokala gemenskaper runt om i hela Sverige där barn och unga får känna att de är välkomna, blir sedda och får bidra med det som är deras gåvor och erfarenheter.
Lärjungaskap
Att vara lärjunge är att välja att följa någon och låta sitt liv påverkas. Vi vill följa Jesus och låta honom påverka våra val och värderingar. Vi vill genom det bli till välsignelse för varandra, andra och hela skapelsen.
Kärlek
Jesus har sagt att Gud är kärlek. Många av oss har upplevt att det stämmer. Vi vill skapa miljöer där människor får möjlighet att öva sig i att se och ta emot den kärleken, men också att ge den vidare. equmenia vill leva med ett stort socialt engagemang för människor nära och långt borta och för frågor om miljö och rättvisa.
Växande
Vi upplever att vi i Jesus Kristus har hittat något unikt. Vi vill att fler ska få vara med och dela glädjen i det. Därför vill vi leva öppna så att fler och fler kan få bli del av vår gemenskap med alla sina olikheter och gåvor. Tillsammans vill vi utrycka vår tro på tusen olika sätt och i tusen olika engagemang, och vi vill tro att det bara kommer att bli vackrare och vackrare.

equmenia