Till jordens yttersta gräns


Till jordens yttersta gräns

Till jordens yttersta gräns är i år temat för Equmeniakyrkans insamlingsperiod för internationell mission, och varar från 1:a
advent till sista januari.

Till jordens yttersta gräns – så långt är vi som kyrka kallade att förkunna evangeliet. Både i ord och handling. Ett evangelium som befriar, räddar och upprättar tillsammans med våra ca 30 samarbetskyrkor. Det är vad vår internationella mission handlar om.

equmeniakyrkan.se kan du läsa om kyrkans mission och bland annat ta del av personliga berättelser från olika delar av världen.

I vår församling har vi vår insamling vid missionshögtiden den 3 jan, men du kan under hela insamlingsperioden lämna din gåva via vår församling, bg 415-6329 eller swish 123 170 7173. Märk
gåvan ”Mission”.