Mission

Mission

Vi är en del av en världsvid kyrka och att verka internationellt spelar en stor roll för vilka vi är som samfund. Equmeniakyrkan har en relation med kyrkor i flera delar av världen sedan många år tillbaka och arbetar idag i omkring 30 olika länder.

Vänförsamlingen:

Redan på 1930-talet fanns det personliga kontakter mellan Asklanda-Ornunga och kyrkan i det som nu kallas Demokratiska Republiken Kongo (tidigare Zaire). Först genom missionärer och volontärer som tjänstgjorde där. Sedan 2011 har vi en vänförsamling i byn Kinkenge.

Vårt samarbete med församlingen i Kinkenge regleras med avtal som undertecknas av båda församlingarna och godkännes av kyrkorna i respektive land, Equmeniakyrkan i Sverige och CEC (Communauté Evangliqué du Congo) i Kongo. Det första avtalet signerades 2014 och handlade om gemensamma mål och värderingar. Målet med samarbetet är att: stärka uppdraget för evangelisation, dela erfarenheter, lära känna varandra och öka förståelse för varandras livsvillkor, engagera våra barn och ungdomar. Kontakten ska ske officiellt mellan vänförsamlingskommittéerna. Utöver officiella brev sker även kontakten i praktiken per telefon/mail/sociala medier mellan Kinkenge och de fransktalande församlingsmedlemmarna i Asklanda-Ornunga.

D.R. Kongo ligger i centrala Afrika, ett stort land med Kongofloden som stor naturrikedom. Huvudspråket i Kongo är franska. Kinkenge ligger i västra delen av Kongo, ca 420 km från huvudstaden Kinshasa. Kinkenge ligger på en bergsplatå, omgiven av många berg och dalar, skog, savann med åkrar och flera sjöar.  Kinkege är en fattig by där man inte har något elnät, inget rinnande vatten och man lagar mat över öppen eld. Elektricitet finns till viss del med dieselaggregat och solpaneler, och vatten hämtas i närliggande källor och bärs på ryggen av kvinnor och barn. Byborna försörjer sig i huvudsak av åkerbruk med hacka och machete. Det finns skolor för låg-, mellan- och högstadiet samt gymnasial utbildning och yrkesutbildning för unga vuxna. Det finns tre sjukhus i Kinkenge samt vårdcentraler ute i närliggande byar. Församlingen i byn bildades med hjälp av kristna missionärer 1897 och kyrkan som står kvar än idag byggdes 1928. Distriktet har 2400 inv och 1 500 medlemmar uppdelat på tre församlingar med tre pastorer. Pastorn i Kinkenge har huvudansvaret. Församlingen i Kinkenge driver skolor och sjukhus, staten betalar en del av lönerna.

Församlingsarbetet leds av en styrelse på 13 personer och är organiserat i sju olika utskott/departement för allt arbete.

1.Evangelisationsdepartementet.
2. Ungdomsdepartementet.
3. Kvinno- och familjedepartementet.
4. Departementet för utbildning.
5. Utvecklingsdepartementet.
6. Medicinska departementet.
7. Ekonomidepartementet.