Söndax


Söndax träffas ett par gånger i månaden mellan kl. 10-11 samtidigt som det är gudstjänst i kyrkan, se program för söndaxdatum.
Vi startar alltid upp i kyrksalen och är med första delen av gudstjänsten för att sedan gå ner till källaren.
Under söndagar det är familjegudstjänst medverkar vi oftast i gudstjänsten.

Vi startar våra träffar tillsammans med lite sång och kollekt (skicka gärna med mynt eller sedlar så kan barnen lägga pengarna i vår insamling, (pengarna går till förskolan i Kingkenge) sedan utgår vi från ett tema som är hämtat från en bibelberättelse. Efter detta delar vi upp oss i smågrupper som är åldersindelade. Vi har en gemensam avslutning tillsammans.

Vill man fika efter Söndax och gudstjänsten gör man det tillsammans med sin familj.

LEDARE
Johan Ahlgren
Malin Cedergårdh
Inga-Maj Dalen
Fredrik Gärdestrand
Emma Jamot
Ingrid Johansson
Jeanette Johansson

Kontaktperson Emma Jamot 0767-781898, epost: sondax@asklanda-ornunga.se