Söndax


Söndax är en verksamhet som pågår samtidigt som det är gudstjänst i kyrkan vissa söndagar.
Vi har tid mellan 10-11 (insläpp till källaren från kl 9:55) Under pågående Corona-restriktioner kommer vi använda oss av egen in/ut-gång och vi kommer inte delta i gudstjänsten förutom när det är familjegudstjänst eller där vi medverkar på annat sätt.
Alla som kommer är friska!

Vi startar våra träffar tillsammans med lite sång och kollekt (skicka gärna med mynt eller sedlar så kan barnen lägga pengarna i vår insamling, pengarna går till förskolan i Kingkenge) sedan utgår vi från ett tema som är hämtat från en bibelberättelse. Sedan delar vi upp oss i smågrupper som är åldersindelade. Men vi har en gemensam avslutning.
Alla föräldrar som lämnat sina barn ansvarar för att hämta upp utanför källarens ingång kl 11:00!
(Om gudstjänsten drar över på tiden får man smita ut)
Vill man fika efter söndax och gudstjänsten gör man det tillsammans med sin familj.

Aktuella datum:
12/9 UPPSTART + SKAPELSEN
19/9 MÄNNISKANS SKAPELSE
3/10 SYNDAFALLET
17/10 NOA
24/10 Familjegudstjänst
7/10 ABRAHAM
21/11 JOHANNES DÖPAREN
28/11 1:a Adventsgudstjänst
5/12 AVSLUTNING 

LEDARE
Johan Ahlgren
Inga-Maj Dalen
Fredrik Gärdestrand
Elin Hjalmarsson
Emma Jamot
Ingrid Johansson
Emilia Langdell

Kontaktperson Emma Jamot 0767-781898, epost: sondax@asklanda-ornunga.se