Söndax

Ungefär varannan söndag 10:00

2 gånger i månaden är det söndax kl 9.45-11. Det är för barn i ålderna 4-12 år och vi samlas i kyrkans källare. Vi träffas i mindre grupper och lär oss mer om vem Gud är och hur det är att vara kristen. Pga Covid-19 så går alla barn in i lägenhetsingången på vänster sida av kyrkan. 

Kontaktperson Emma Jamot 0767-781898, epost: sondax@asklanda-ornunga.se