Söndax


Söndax är en verksamhet som pågår mellan kl.10-11 samtidigt som det är gudstjänst i kyrkan vissa söndagar, se program för datum.
Vi startar alltid upp kyrksalen och är med första delen av gudstjänsten för att sedan gå ner till källaren.
Under söndagar det är familjegudstjänst medverkar vi oftast i gudstjänsten.

Vi startar våra träffar tillsammans med lite sång och kollekt (skicka gärna med mynt eller sedlar så kan barnen lägga pengarna i vår insamling, (pengarna går till förskolan i Kingkenge) sedan utgår vi från ett tema som är hämtat från en bibelberättelse. Efter detta delar vi upp oss i smågrupper som är åldersindelade. Vi har en gemensam avslutning tillsammans.

Vill man fika efter Söndax och gudstjänsten gör man det tillsammans med sin familj.

LEDARE

Johan Ahlgren
Malin Cedergårdh
Inga-Maj Dalen
Fredrik Gärdestrand
Emma Jamot
Ingrid Johansson
Emilia Langdell

Terminsplanering: 
11/9 – tema, Mose del 1
25/9 – tema, Mose del 2
9/10 – tema, Mose del 3
23/10 – tema, Samuel
30/10 – Familjegudstjänst, vi är med på gudstjänsten.
5/11 – tema, Himlen
13/11 – öva inför julavslutning 
4/12 – JULAVSLUTNING – mer information kommer 

Kontaktperson Emma Jamot 0767-781898, epost: sondax@asklanda-ornunga.se