Välkommen på

Gudstjänst

– Ett möte mellan dig och Gud i församlingens gemenskap –Gudstjänsten

Gudstjänsten är centrum för kyrkan och församlingens liv. Här möter vi varandra oavsett ålder och livssituation. Tillsammans genom sång, bibelord, predikan, tystnad och personliga vittnesbörd söker vi Guds tilltal och beröring. Oftast möts vi på söndagar kl 10. Kan du inte delta webbsänder vi gudstjänsterna.

Bönen är en viktig del i vår tro och vi tror att Gud hör och svarar på våra böner. I gudstjänsten finns tid för förbön, då vi innesluter våra liv och den värld vi lever i. Vi får enskilt tända böneljus och skriva förbönslappar som vi läser och ber för i bönesamlingarna vi har på fredagsförmiddagarna. Vid de flesta gudstjänster erbjuder vi personlig förbön, där du tillsammans med en person som är förebedjare delar det du vill ha förbön för. Bön tillsammans lättar bördor och hjälper vidare.

Det personliga vittnesbördet visar på hur Gud verkar i våra liv. Vi uppmuntrar att dela det i våra gudstjänster och i vårt vardagsliv så vi förstår mer att Jesus är med oss och tron blir verklig.

Vid det efterföljande kyrkkaffet är det möjligt att fortsätta dela livet med några i vår gemenskap.

Vi firar ofta gudstjänst på söndagsförmiddagar men ibland firar vi gudstjänst vid andra tillfällen och vi har olika inriktning på gudstjänsten.

Nattvard firar vi varje månad i gudstjänstgruppen och i mindre gemenskaper. Varje torsdag kl 18.30 firas Andrumsmässa i Asklanda kyrka där vår pastor leder nattvarden en gång i månaden.

Vid frågor kontakta Christina Uggla: 076-337 56 13 

Det finns för närvarande inga kommande händelser i kalendern.