Bibelrunda 1:a advent

Välkommen att gå vår bibelrunda!

Här finns möjlighet för dig att ta med dig andakt på din vandring. Stanna på ett lämpligt ställe och låt texterna sjunka in i ditt liv. Låt texten/frågan bli din och ett fortsatt samtal med dig själv, Gud och den du går med till nästa stopp. Det kan vara ett steg att djupna i tron.

Inför varje helg förbereder vi ny text till vår bibelrunda som har funnits uppsatt vid kyrkan under denna Covid 19-period. Nu kan du även ta med den på din promenadrunda var som helst.

I vandringen kommer det finnas en paus för bön, en psaltarpsalm och en sång. Gud vill gå med dig.

Det är första advent och vi kommer följa profeten Sakarjas ord vid de första stoppen.

Dödens udd är bruten: Kristus den uppståndne vandrar vid din sida och den heliga Anden vill ge liv åt ordet!

Bön:

Gud var nära oss i vår vandring.

Helig Ande ge liv och djup åt Ordet.

Låt Ordet möta vårt liv!

Vi ber i Jesu namn.                Amen

Vi lyssnar till profeten Sakarjas ord:

Ropa ut din glädje, dotter Sion,

jubla, dotter Jerusalem!

Se, din konung kommer till dig.

Rättfärdig är han, seger är honom given.

I ringhet kommer han, ridande på en åsna,

på en ung åsnehingst. (Sak 9:9)

Profetiska ord om Jesu intåg i Jerusalem.

Texten talar om Jesu person:

Rättfärdig.

Seger är honom given.

I ringhet kommer han.

Hur skulle du beskriva Jesus?

Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim,

alla hästar i Jerusalem.

Krigets vapen skall förintas.

Han skall förkunna fred för folken,

och hans välde skall nå från hav till hav,

från floden till världens ände. (Sak 9:10)

Löften om fred och slut på krig.

Det handlar om då, nu och framtid. Vi undrar varför har vi inte kunnat ta till oss fredsbudskapet och låtit fred få råda.

Fred i det stora och det lilla.

Hur kan fredsbudskapet påverka ditt liv?

Låt oss fortsätta be för freden och fredsarbetet.

Ropa ut din glädje, dotter Sion,

jubla, dotter Jerusalem!

Se, din konung kommer till dig.

Rättfärdig är han, seger är honom given.

I ringhet kommer han, ridande på en åsna,

på en ung åsnehingst.

Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim,

alla hästar i Jerusalem.

Krigets vapen skall förintas.

Han skall förkunna fred för folken,

och hans välde skall nå från hav till hav,

från floden till världens ände. (Sak 9:9-10)

I ringhet kommer han, ridande på en åsna.

Jesu intåg i Jerusalem som vi möter i början av advent vill påminna oss om Guds ankomst till oss på enkelt vis.

Gud kommer till oss på ett enkelt och självklart sätt i vår vardag och låt oss att öppna upp våra liv för Guds ankomst.

Kanske har du mött Gud idag – hur?

Advent – låt denna tid få vara en tid av sökande, fördjupning och förberedelse.

Så säger han som är hög och upphöjd,

han som tronar i evighet

och vars namn är heligt:

Jag tronar upphöjd och helig

men finns hos den modlöse och försagde.

Jag ger de försagda mod,

ger de modlösa kraft.  (Jes 57:15)

Böneplats: Här får du stanna och be i Jesu namn för den värld vi lever i.

Livets Gud, som håller hela världen i din hand.

Tack för att du älskar oss var och en.

Tack för det hopp och den upprättelse du ger oss.

Tack för din skapelse som vi är en del av.

Vi vill lovsjunga dig tre-enige Gud!

Vi ber med och för varandra,

Vi ber för vår bygd och vår kommun.

Vi innesluter de oroliga, ensamma och sjuka

Vi ber för barnen, ungdomarna,

de som är mitt i livet, de som är äldre

Hjälp oss att mitt i allt lita på dig

Ge oss tålamod och låt tacksamheten bära oss i dessa tider.

Gud, låt denna adventstid fyllas av din närvaro i vårt liv.

Vi läser Psalm 24.

Stanna upp vid det avsnitt som talar in i ditt liv idag.

Växelläs gärna psalmen om du går i sällskap:

1  Jorden är Herrens med allt den rymmer,

världen och alla som bor i den.

2  Det är han som har lagt dess grund i havet

och fäst den över de strömmande vattnen.

3  Vem får gå upp till Herrens berg,

vem får gå in i hans tempel?

4  Den som har skuldlösa händer och rent hjärta,

som inte håller sig till falska gudar

och aldrig har svurit falskt.

5  Han får välsignelse av Herren

och riklig lön av Gud, sin räddare.

6  Här är det släkte som sökt sig till Herren,

som träder fram inför ditt ansikte, du Jakobs Gud.

7  Portar, öppna er vida! Höj er, uråldriga dörrar!

Låt ärans konung draga in!

8  Vem är då ärans konung?

Det är Herren, den väldige hjälten, Herren, väldig i strid.

9  Portar, öppna er vida! Höj er, uråldriga dörrar!

Låt ärans konung draga in!

10  Vem är han, ärans konung?

Det är Herren Sebaot, han är ärans konung.

Det susar genom livets strid en fläkt av himmelrikets frid,

en klang av harpotoner.  En aning fyller varje bröst,

och stilla ljuder Andens röst i jordens alla zoner:

O mänsklighet, ställ dörrn på glänt –

det är advent, det är advent!

Han kommer hit, en Mänskoson, ur Faderns rike fjärran från och gästa vill vår boning. Han kommer ned till jordens grus med himlens kärlek, nåd och ljus och bjuder oss försoning.

Ett sken är nu i öster tänt –

det är advent, det är advent!

Han kommer med ett sällsamt bud

från kärlekens och nådens Gud att bringa till de sina.

Så öppna hjärtats tempelhus

och låt hans rika, fulla ljus därinne klart få skina.

Då blir Guds under sett och känt –

det är advent, det är advent!

PoS 109 Carl Boberg, Harry Lindström

Men Herrens nåd tar inte slut,

hans barmhärtighet upphör aldrig.

Varje morgon är den ny –

stor är din trofasthet.

Min andel är Herren, det vet jag,

därför hoppas jag på honom.

Herren är god mot den som kommer till honom,

mot den som sätter sin lit till honom.

Det är gott att hoppas i stillhet

på hjälp från Herren.

            Klag 3:22-26

Nu får du vandra vidare i livet och ta emot Guds välsignelse:

Herren välsignar oss och beskyddar oss.

Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd.

Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin fred och frid.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Amen