Bibelrunda 27/12

Välkommen att gå vår bibelrunda!

Här finns möjlighet för dig att ta med dig andakt på din vandring. Stanna på ett lämpligt ställe och låt texterna sjunka in i ditt liv. Låt texten/frågan bli din och ett fortsatt samtal med dig själv, Gud och den du går med till nästa stopp. Det kan vara ett steg att djupna i tron.

Inför varje helg förbereder vi ny text till vår bibelrunda som har funnits uppsatt vid kyrkan under denna Covid 19-period. Nu kan du även ta med den på din promenadrunda var som helst. Varannan station har gråfärgad bakgrund och varannan vit bakgrund

I vandringen kommer det finnas en paus för bön, en psaltarpsalm och en sång. Gud vill gå med dig.

Det är söndagen efter jul och bibeltexten handlar om Josef och Marias flykt till Egypten. Vi lämnar stallets harmoni och julens välstämda sånger.

Bön:

Gud var nära oss i vår vandring.

Helig Ande ge liv och djup åt Ordet.

Låt Ordet möta vårt liv!

Vi ber i Jesu namn.                Amen

När stjärntydarna hade gett sig av visade sig Herrens

ängel i en dröm för Josef och sade:

”Stig upp och ta med dig barnet och hans mor

och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig,

ty Herodes kommer att söka efter barnet

för att döda det.” 

Josef steg upp och tog om natten med sig barnet

och hans mor och begav sig till Egypten, 

och där stannade han tills Herodes hade dött,

för att det som Herren hade sagt genom profeten

skulle uppfyllas: 

Från Egypten har jag kallat min son. (Matt 2:13-15)

Det är dags att dra vidare. Familjen lämnar sin trygga plats.

De behöver fly och Gud leder familjen till säkerhet.

Den finns i ett annat land – familjen är på flykt.

Här i vår bygd har vi mött några flyktingfamiljer och vi har upplevt flyktingsituationen från ett ser ofta hur andra behöver fly.

Har du någon gång anat hotet, har tryggheten rämnat för dig? Vad har det gjort med dig och hur är din upplevelse av det idag? 

Hur kan vi hjälpa människor som är på flykt?

När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig, och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var två år eller därunder; det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna. 

Då uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia: 

Rop hörs i Rama, gråt och högljudd klagan: Rakel begråter sina barn, hon låter inte trösta sig, ty de finns inte mer.

(Matt 2:16-18)

Herodes makt var hotad. Ett kungabarn hade fötts i Betlehem och stjärntydarna hade inte lyssnat till hans befallning och kommit tillbaks för att rapportera om barnet. Vem var det? Hur nära var hotet?

Vad gör en hotad man med makt – jo han försöker eliminera hotet – jag låter döda ALLA pojkar i Betlehem med omnejd.

Ett rop hörs i Rama (ett ramaskri). Familjer förlorar sina späda söner.

Förlust av spirande kärlek och livsglädje.

Någon annans oro får övertoner och slår emot oskyldiga. Ett rop hörs i Rama – Vems rop hör du?

När Herodes hade dött visade sig Herrens ängel

i en dröm för Josef i Egypten och sade:

”Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege dig till Israels land. De som ville ta barnets liv är döda.” 

Josef steg upp och tog med sig barnet och hans mor och flyttade tillbaka till Israels land. 

Men när han hörde att Archelaos var kung i Judeen

efter sin far Herodes vågade han inte återvända dit.

I en dröm blev han tillsagd att dra sig undan till Galileen, 

och där bosatte han sig i en stad som heter Nasaret,

för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas:

Han skall kallas nasaré. (Matt 2:19-23)

Familjen återvänder till Israel – tillbaks till hemlandet. De hittar en plats att slå sig ner i ro på. En plats att rota sig på. Hur är du rotad på den plats du bor på? Känner du lugn, längtar du vidare och drömmer om något annat, sörjer du en plats du bott på tidigare.

Matteus berättar att familjen styr sina steg till staden Nasaret i Galileen. Detta stämmer inte riktigt överens med Lukas bild av var Maria och Josef kom ifrån Nasaret.

Hur kommer detta sig?

Vad gör du när Bibelns texter inte stämmer överens?

Vad gör vi när kartbilderna inte stämmer överens i vårt liv idag?

Så säger han som är hög och upphöjd,

han som tronar i evighet

och vars namn är heligt:

Jag tronar upphöjd och helig

men finns hos den modlöse och försagde.

Jag ger de försagda mod,

ger de modlösa kraft.  (Jes 57:15)

Böneplats: Här får du stanna och be i Jesu namn för den värld vi lever i. Sitt gärna ner och be en stund vid Rävens vindskydd.

Livets Gud, som håller hela världen i din hand.

Tack för att du älskar oss var och en.

Tack för det hopp och den upprättelse du ger oss.

Tack för din skapelse som vi är en del av.

Vi vill lovsjunga dig treenige Gud!

Vi ber med och för varandra,

Vi ber för vår bygd och vår kommun.

Vi innesluter de oroliga, ensamma och sjuka

Vi ber för barnen, ungdomarna,

de som är mitt i livet, de som är äldre

Hjälp oss att mitt i allt lita på dig

Ge oss tålamod och låt tacksamheten bära oss i dessa tider.

Gud, låt denna jul- och nyårstid fyllas av din närvaro i vårt liv.

Vi läser Psalm 71:1-6. Stanna upp vid det avsnitt som talar in i ditt liv idag. Växelläs gärna psalmen om du går i sällskap:

 1  Till dig, Herre, tar jag min tillflykt,

svik mig aldrig!

2  Du som är trofast, hjälp mig, befria mig,

lyssna på mig och rädda mig.

3  Var min klippa dit jag kan fly,

borgen där jag finner räddning.

Ja, du är min klippa och min borg.

4  Befria mig, Gud, ur de ondas grepp,

rädda mig undan gudlösa våldsmän.

5  Du är mitt hopp, o Herre, min Gud,

min trygghet ända från min ungdom.

6  Från min första stund har du varit mitt stöd,

från moderlivet min styrka,

jag sjunger ständigt ditt lov.

På vägarna ute i världen

går de som har mistat sitt hem,

de hungriga, trötta och frusna.

Vår Fader, var nådig mot dem!

Från arbete, hemland och vänner

har många förtvivlade flytt.

O Gud, ge dem tryggheten åter

och låt dem få börja på nytt!

Var skulle de möta din kärlek

om inte hos oss, vi som har

vårt dagliga bröd och år frihet,

vårt hem och vårt fosterland kvar!

Så väck hos oss alla den kärlek

som alltid vet utväg och råd,

och lär oss: att giva är saligt,

att hjälpa är glädje och nåd!

PoS 707 Britt G Hallqvist

Men Herrens nåd tar inte slut,

hans barmhärtighet upphör aldrig.

Varje morgon är den ny –

stor är din trofasthet.

Min andel är Herren, det vet jag,

därför hoppas jag på honom.

Herren är god mot den som kommer till honom,

mot den som sätter sin lit till honom.

Det är gott att hoppas i stillhet

på hjälp från Herren.

            Klag 3:22-26

Nu får du vandra vidare i livet och ta emot Guds välsignelse:

Herren välsignar oss och beskyddar oss.

Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd.

Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin fred och frid.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Amen