Bibelrunda 3:e advent

Inför varje helg kommer vi sätta upp nya texter som du kan stanna vid och läsa. Det kommer finnas en plats för bön.          Gud vill gå med dig.

Det är tredje advent och vi kommer stanna vid profeterna och Johannes Döparen ord till oss.

Dödens udd är bruten: Kristus den uppståndne vandrar vid din sida och den heliga Anden vill ge liv åt ordet!

Stanna och låt texterna sjunka in i ditt liv. Låt texten/frågan bli din och ett fortsatt samtal med dig själv, Gud och den du går med. Gud vill att vi ska djupna i vår tro.

Vandringen går rakt ner på andra sidan vägen och passerar tennisbanan och följer stigen som går vidare. Vid scout-patrullen Rävens vindskydd finns böneplatsen, sedan går rundan vidare och avslutas nedanför Asklanda kyrka. Asklanda kyrka är öppen varje dag mellan 9-15 och Equmeniakyrkan är ofta öppen dagtid tisd-fred mellan 9-15. Välkommen in att samtala och be!

Bön:

Gud var nära oss i vår vandring.

Helig Ande ge liv och djup åt Ordet.

Låt Ordet möta vårt liv!

Vi ber i Jesu namn.                Amen

När Johannes lärjungar hade gått började Jesus tala

till folket om Johannes: ”Vad gick ni ut i öknen för att se?

Ett strå som vajar för vinden? Nej.

Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder?

Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. 

Vad gick ni då ut för att se? En profet?

Ja, och jag säger er: en som är mer än profet. 

Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig.

Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som

är större än Johannes döparen, men den minste i

himmelriket är större än han. (Matt 11:7-11)

Så här står det om Johannes i Matteus kap 3:1-3:

Vid den tiden uppträdde Johannes döparen i Judeens öken och förkunnade: ”Omvänd er. Himmelriket är nära.” Det är om honom det heter hos profeten Jesaja: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka.  (Matt 3:1-3)

Johannes Döparen var profeten som kom före Jesus.

Johannes hjälpte många människor till omvändelse.

Profeten talar Guds ord när vi människor förlorar tron och släpper fokus på målet. Vad vill Gud säga till oss idag? Vad betyder omvändelse för dig?

Profeterna kommer när vi människor förlorar blicken på målet.

Profetens ord är bistra, skarpa och omutliga. De talar Guds ord. Orden talar in i vårt verkliga liv och får oss att reflektera över vårt liv.

Johannes bar kläder av kamelhår och hade ett läderbälte om livet. Hans föda var gräshoppor och vildhonung. Folket i Jerusalem och hela Judeen och trakten kring Jordan kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan.

När han såg att många fariseer och saddukeer kom för att bli döpta sade han till dem: ”Huggormsyngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. 

Och tro inte att ni bara kan säga er: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt skall huggas bort och kastas i elden. 

Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er med helig ande och eld. (Matt 3:4-11)

Glöm aldrig den lag som jag gav min tjänare Mose på Horeb, med stadgar och bud för hela Israel. 

Se, jag sänder profeten Elia till er innan

Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. 

Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och

barnens hjärtan till fäderna, så att jag inte viger landet åt förintelse då jag kommer. (Mal 4:4-6)

I adventstiden kan vi läsa många profettexter från Gamla testamentet som berättar om Guds ankomst till oss.

Nu väntar vi på och förbereder oss för Jesu återkomst i julen, men vi får också förbereda oss på Jesu slutliga återkomst som han har lovat.

Vad uppmanar profeterna oss att göra?

Förfina seendet och påverkas av det.

Skänka ljus åt våra tankar.

Göra våra steg stadiga och att vi kan rota oss i Guds löften.

Vad kan det betyda i ditt liv?


Så säger han som är hög och upphöjd,

han som tronar i evighet

och vars namn är heligt:

Jag tronar upphöjd och helig

men finns hos den modlöse och försagde.

Jag ger de försagda mod,

ger de modlösa kraft.  (Jes 57:15)

Böneplats:

Här får du stanna och be i Jesu namn för den värld vi lever i. Sitt gärna ner och be en stund.

Livets Gud, som håller hela världen i din hand.

Tack för att du älskar oss var och en.

Tack för det hopp och den upprättelse du ger oss.

Tack för din skapelse som vi är en del av.

Vi vill lovsjunga dig treenige Gud!

Vi ber med och för varandra,

Vi ber för vår bygd och vår kommun.

Vi innesluter de oroliga, ensamma och sjuka

Vi ber för barnen, ungdomarna,

de som är mitt i livet, de som är äldre

Hjälp oss att mitt i allt lita på dig

Ge oss tålamod och låt tacksamheten bära oss i dessa tider.

Gud, låt denna adventstid fyllas av din närvaro i vårt liv.

Vi läser Psalm 146. Stanna upp vid det avsnitt som talar in i ditt liv idag. Växelläs gärna psalmen om du går i sällskap:

1  Halleluja!

Prisa Herren, min själ!

2  Jag vill prisa honom så länge jag lever,

lovsjunga min Gud så länge jag är till.

3  Lita aldrig på mäktiga män,

människor som ingen hjälp kan ge.

4  De ger upp andan och blir jord igen,

då går deras planer om intet.

5  Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud

och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud.

6  Han som har gjort himmel och jord och hav

och allt vad som finns i dem,

han sviker aldrig sina löften.

7  Han ger de förtryckta deras rätt,

han ger de svältande bröd.

Herren befriar de fångna,

8  Herren öppnar blinda ögon,

Herren rätar krökta ryggar,

Herren älskar de trogna,

9  Herren ger främlingar skydd,

stöder faderlösa och änkor

men korsar de ondas planer.

10  Herren härskar för evigt,

din Gud, o Sion, från släkte till släkte.

Halleluja!

Kristus kommer – Davids son, konung utan like.

Ondskans välde, mörkrets makt bävar för hans rike.

Kristus kommer – världens ljus. Dödens udd han bryter.

In i denna dunkla värld livets källa flyter.

Kristus kommer – världens ljus, morgonstjärnan klara.

På hans rike aldrig skall någon ände vara.

Kristus kommer – Davids son. Vi ditt namn upphöjer,

tills en gång inför din tron vi oss ödmjukt böjer.

                 PoS 111 Sven Larsson

Men Herrens nåd tar inte slut,

hans barmhärtighet upphör aldrig.

Varje morgon är den ny –

stor är din trofasthet.

Min andel är Herren, det vet jag,

därför hoppas jag på honom.

Herren är god mot den som kommer till honom,

mot den som sätter sin lit till honom.

Det är gott att hoppas i stillhet

på hjälp från Herren.

            Klag 3:22-26

Nu får du vandra vidare i livet och ta emot Guds välsignelse:

Herren välsignar oss och beskyddar oss.

Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd.

Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin fred och frid.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Amen