Bibelrunda

Här nedan kommer texten till veckans bibelrunda. Ta med den på din egen promenad för att ha ett samtal med Gud. Bibelord, tankar, böner och psalm hjälper oss att påbörja samtalet.


I denna runda kommer du att möta texterna om Nikodemos och hans möte med Jesus.
Vi kommer att läsa bibeltexten från Johannes 3 och stanna vid några frågor som berör oss och tron. Gör frågorna till ditt samtal med Gud och om du har sällskap samtala gärna tillsammans.
Det finns plats för bön och sång.
Gud vår skapare har fyllt naturen med grönska och fågelsång. Jesus Kristus vandrar vid din sida och den heliga Anden vill ge liv åt ordet! Njut av Guds närvaro i din vandring.

Bön:
Gud var nära oss i vår vandring.
Helig Ande ge liv och djup åt Ordet.
Låt Ordet möta vårt liv!
Vi ber i Jesu namn. Amen


Paus 1

Din trofasta kärlek aldrig oss lämnar.
Din barmhärtighet, den kan aldrig ta slut.
Den är ny varje morgon, ny varje morgon.
Stor är din trofasthet, min Gud, stor är din trofasthet.
PoS 830

Fundera över allt gott som du har mött idag.
Vilka personer finns runt om dig i ditt hem och i din vardag?
Hur ser miljön ut runt omkring dig hemma och här?

Det finns så mycket att tacka Gud för, gör gärna det


Paus 2


Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemos och var medlem av judarnas råd.
Han kom till Jesus en natt och sade: “Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom.”
(Joh 3:1-2)

Mötet mellan Jesus och Nikodemos har mycket att berätta.
De möts om natten – varför väljer Nikodemos natten?
Har du haft nattliga samtal? Vad har det handlat om?
Nikodemos erkänner att Jesus har Gud med sig.
Har du upplevt någon gång att Guds närhet varit tydlig?
Hur var det?


Paus 3

Jesus svarade:
“Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.”
Nikodemos svarade:
“Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?”
Jesus svarade:
“Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande.
Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.” (Joh 3:3-8)

Det handlar om en annan födelse långt bort från vårt eget första andetag.
Att födas av vatten och ande – det är vad som händer i dopet. Men att bli född i anden kan hända vid ett annat tillfälle. Att komma Gud nära och släppa in Guds Ande i vårt liv. Att låta Gud fylla vårt inre. Helt utanför vår kontroll men så nära vår ursprunglighet.


Paus 4


Så säger han som är hög och upphöjd,
han som tronar i evighet
och vars namn är heligt:
Jag tronar upphöjd och helig
men finns hos den modlöse och försagde.
Jag ger de försagda mod,
ger de modlösa kraft.
(Jes 57:15)

Böneplats:
Här får du stanna och be i Jesu namn för den värld vi lever i. Fyll gärna i med just de böner som du bär med dig just nu.

Livets Gud, som håller hela världen i din hand.
Tack för
Var nära var och en av oss.

Vi ber med och för varandra,
Vi ber för vår bygd och vår kommun.
Vi innesluter de oroliga, ensamma och sjuka
Vi ber för barnen och ungdomarna,
Vi ber för de som är mitt i livet och de som är äldre

Hjälp oss att mitt i allt lita på dig
Vi öppnar upp våra liv för din heliga Ande. Kom till oss!
Kom med liv, längtan, kärlek och gemenskap!


Paus 5


Psalm 66:5-12,
stanna upp vid det avsnitt som talar in i ditt liv idag.
Växelläs gärna psalmen om du går i sällskap:

5 Kom och se Guds gärningar,
hans väldiga verk bland människor.

6 Han förvandlade havet till torr mark,
de gick till fots genom floden.
Låt oss glädjas över honom.

7 Han härskar för evigt i sin makt.
Hans ögon vakar över folken –
inga upprorsmän skall resa sig.

8 Prisa vår Gud, alla folk,
låt lovsången ljuda!

9 Han bevarar oss vid liv,
han låter inte våra fötter slinta.

10 Du prövade oss, o Gud,
du renade oss som man renar silver.

11 Du lät oss fastna i nätet,
du slog oss i bojor,

12 du lät människor rida fram över oss.
Vi gick genom eld och genom vatten,
men du förde oss ut i frihet.


Paus 6

Grip du mig, helige Ande, drabba mig, låga klar.
Visa vägens riktning, ge mina frågor svar.

Rör vid mig, helige Ande, rör vid mitt dolda jag.
Lär mig tro att Jesus leder mig varje dag.

Sporra mig, helige Ande, gör du mig trygg och fri.
Ge mig tjänst och ansvar, låg mig till glädje bli.

Upplys mig, helige Ande, så att jag kan förstå:
också nu gör Herren det som han gjorde då.

Jag har en uppgift att fylla, Kristus har bruk för mig!
Därför, helige Ande, vill jag nu tacka dig.
(PoS 396 Pia Perkiö, Ull-Britt Gustafsson-Pensar)


Paus 7


Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud!
Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar, vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda?
Ty av honom och genom honom och till honom är allting.
Hans är härligheten i evighet, amen. (Rom 11:33-36)

Nu får du vandra vidare i livet och ta emot Guds välsignelse:
Herren välsignar oss och beskyddar oss.
Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd.
Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin fred och frid.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Amen