Bön för Partiledarutfrågningarna i Vårgårda

Inför de Partiledarutfrågningar som kommer ske i augusti, kommer det ske några bönesamlingar. Dessa dagar och platser är följande:

22 mars Equmeniakyrkan Vårgårda
12 april Equmeniakyrkan Ljurhalla
19 maj Equmeniakyrkan Storsjöstrand
19 juni Equmienakyrkan Tåstorp
26 juli Equmeniakyrkan Asklanda

Tid samtliga gånger: 19.00-20.00