Café Upp&Ner 2019-2020

Ett till år för café-gänget har gått och det har både körts med och utan ungdomsledare. Cafét har som vanligt ägt rum nästan varje fredagskväll kl 20.00 i kyrkan. Största delen av tiden har tillbringats i kyrkan men vi har också åkt iväg på event så som iGod. Cafét är en central punkt för vår ungdomsverksamhet i kyrkan och under vårterminen så har vi ökat i antalet som har varit med på cafét. På cafét så har vi haft aktiviteter såsom sockswars, biokväll och bilskattjakt samtidigt som mycket av vår gemenskap finns i andakterna där alla vi får en chans att varva ner från en hektisk vecka och komma i kontakt med Gud och Jesus. Gemenskapen har byggts upp mycket under året då Covid-19 slog till hårt mot vårt samhälle men vi tror att gemenskapen på cafét har gett många ungdomar lugn och något att se fram emot i en konstig tid. Vi har många ideella ledare som har dragit i många av aktiviteterna men inte lika många som har velat hålla i andakterna, detta har gjort att vi har tagit in andra personer från församlingen som har delat tankar och tro. Vi blickar framåt mot nästa år med stora förväntningar för vad Gud kommer att göra för oss.