Equmeniakyrkan, Mission

Enkät om Equmeniakyrkans internationella mission

Var med och svara på Equmeniakyrkans frågor angående den internationella missionen. Sista datum för att svara på enkäten är den 3 Januari.

Equmeniakyrkans internationella mission

 • Frågor om strategiska utgångspunkter

  Förslag till Strategiska utgångspunkter
  ⦁ Equmeniakyrkans internationella mission är församlingarnas gemensamma internationella mission.
  ⦁ Equmeniakyrkan vill ha balans mellan vittnesbörd (evangelisation/teologiutbildning) och diakoni (socialt arbete).
  ⦁ Equmeniakyrkan har en helhetssyn på internationell och nationell mission som båda är en del av samma Guds mission till världen.
  ⦁ Equmeniakyrkan strävar efter ömsesidighet i sina internationella relationer.
  ⦁ Equmeniakyrkan tror på långsiktiga relationer - som inte skapar beroende men utmanar varandra.
  ⦁ Equmeniakyrkan vill vara flexibla genom att arbeta med tydliga och avgränsade projekt.
  ⦁ Equmeniakyrkan arbetar utifrån en ekumenisk hållning dvs att vi kan samarbeta med kyrkor från olika traditioner och via ekumeniska plattformar.