Filmkväll – ”Frikyrkans historia”

Lördagen den 25 februari kl. 19.00 är du välkommen till kyrkan för att se filmen ”Frikyrkans historia”. Efter filmen blir det fika och diskussion kring det vi sett. Kvällen avslutas med bön för Equmeniakyrkan.

Frikyrkans historia har spelat en viktig roll för formandet av det svenska samhället. Hon införde den demokratiska formen i Sverige och lade en grund för kvinnans lika värde, hon har bedrivit ett omfattande socialt arbete, kämpat för religionsfrihet och stått för kulturell bildning.

I filmen Frikyrkans historia får du möta en berättelse som också kantats av utmaningar, svårigheter och skandaler. Idag står frikyrkan inför frågan om hennes överlevnad. Filmen är 60 minuter lång

Medarrangör: Bilda