Församlingens bönevecka

Församlingens bönevecka

1-7 mars 2021


Bön gör skillnad och genom bön bjuder vi in Gud till vår vardag och vårt liv.

Under denna vecka kan du vara med på våra bönesamlingar, hemma eller i kyrkan. Vi har förberett dagliga böneämnen som vi delar.

På fredag och lördag har vi stafett-bön. Det innebär att du tecknar dig för att under en timme be. Du kan vara i kyrkan eller på den plats du befinner dig. Anmäl dig till christina@asklanda-ornunga.se eller 076-337 56 13.

Söndag 7 mars avslutas böneveckan med drop-in nattvard och vasaloppsbön. Ett sätt att mötas i mindre grupper.

Under böneveckan följer vi denna bönelista tillsammans med de böner som du har för vår bygd, din närhet och församling.

Måndag

– Vi ber för skola och barnomsorg       

– Vi ber för församlingens anställda

 • Personal
 • Barn
 • Arbetsro
 • Plats för de osynliga
 • Blick för de oroliga
 • Att församlingens anställda ska kunna tjäna församlingen, Equmenia och bygden på bästa sätt och ledas av Jesus.

Tisdag

– Vi ber för Klimat och miljö

Vi ber för fördelningsfrågor  

– Vi ber för vår bygd

 • Tacksamhet över skapelsen
 • Visdom att vårda jorden och resurserna
 • Öppenhet att fördela resurser jämlikt över jorden
 • Att utveckling och tillväxt kan gå hand i hand med varsamhet
 • För vår bygd, för trygghet, för kultur och mötesplatser
 • Tacksamhet över det fina som omger oss och alla som bor här
 • Om redskap för att vårda grannskap, miljö och ge plats för nya generationer.

Onsdag

– Vi ber för politiker och rättssamhälle               

– Vi ber för lokala företag och arbetsplatser

 • Vi ber för Equmenia och scoutarbetet
 • Polis- och rättsväsende
 • Varje människas civilkurage
 • Rikspolitik
 • Lokalpolitik
 • Olika partiers politiska vilja och att inte förblindas av revirtänkande
 • För nya generationers engagemang
 • Vi ber för lokala företag och arbetsplatser. För Guds beskydd och ledning.
 • Scouterna samlas ikväll och vi ber för ledare och deltagare

Torsdag

– Vi ber för socialt arbete                  

– Vi ber för relationer

 • Vi ber för konfirmandarbetet
 • Socialtjänst
 • Ge oss blick för den dolda nöden
 • Hjälp att komma ur beroende och missbruk
 • Isolerade människor
 • Om kärlek som övervinner rädslan
 • Medvandrarna (Hela människans arbete lokalt i Vårgårda)
 • Gör församlingen till en plats för att möta oron i tiden
 • Omsorgen om varandra i bygden
 • Relationer och brist på vänner
 • Familjer och äktenskap
 • Ofrivillig ensamhet.
 • Att församlingen ska vara en plats för god vänskap
 • Årets konfirmandgrupp med Coronabegränsningarna och ledare

Fredag

 • Vi ber för Equmenia och arbetet bland tonåringar

– Vi ber om läkedom för kropp, ande och själ

 • Sjukvårds- och omsorgspersonal
 • Corona-situationen
 • Psykisk hälsa och ohälsa
 • Om sambandet mellan andlig och kroppslig hälsa
 • Att inte sluta tro på Guds läkande kraft
 • Fortsätt be om helande för personer du bett för under lång tid
 • För Equmenias Caféverksamhet
 • För bygdens tonåringar

Lördag

 • Vi ber för Equmenia och arbetet med Unga Vuxna
 • Vi ber om andlig förnyelse och en större längtan efter Guds närhet
 • Om att hjärtan ska öppnas för tron och fördjupad tro
 • Mod att dela andlig erfarenhet och liv.
 • Hur vill Gud möta oss?
 • Att lyssna till Guds ord, dela Jesu omsorg och obekvämlighet
 • Att få mer av Guds heliga Andes kraft i våra liv
 • Att få plats för det inre livet och det nära perspektiv
 • Mötesplatser för Unga Vuxna i församlingen

Söndag

– En dag av lovsång och tacksamhet till Gud

 • Vi ber för Equmenia och söndax
 • Vi ber för vår vänförsamling i Kinkenge
 • Tacka Gud för alla löften
 • Tacka Gud för närvaron i vår värld och i våra församlingar
 • Tack för alla generationer
 • Tack för …
 • Sjung/läs gärna psalmer och lovsånger
 • För Gud är stor, Jesus lever nära oss och Anden verkar idag!
 • Söndax, för barn och ledare.
 • För vår vänförsamling i Kinkenge