Mission

Hälsning från missionsutskottet oktober 2021

Hälsning från missionsutskottet oktober 2021

Besök av Kongoleser
Under sista helgen i september hade vi besök från tre kongoleser i församlingen. Det var Doudou, Christian och Christian som alla är läkare och studerar en treårig utbildning i folkhälsa i Bryssel, Belgien. Under helgen hann de hälsa på hos flera i byn, besöka arbetsplatser, lyssna på lunchkonsert i Alingsås, grilla korv på scouthajk och promenera runt Sällerhög. De är nöjda efter sitt besök och vi i Missionskommittén är så glada att vårt vänförsamlingssamarbete kan aktualiserar på detta sätt. Tack till alla er som engagerade er!

Kyrkokonferensen
Under kyrkokonferensen 19-26 september som även i år sändes helt digitalt fanns det flera internationella inslag. Under onsdagen var det programpunkten Kyrkkaffe med Lasse, där Lasse Svensson intervjuade ny missionär, Gunilla Bun, från Borås om hennes nya anställning som missionär i Thailand. På lördagen var det förbön för Equmeniakyrkans missionärer varav tre avskiljdes för att arbeta i Kongo Kinshasa.

Kinkenge
Kommunikationen med Kinkenge går trögt med tanke på att den sker med post. Vi har skickat tre brev under året och fått svar. Man skriver om att det har kommit god skörd av sådden vi har varit med att bekosta. Andra ämnen de har tagit upp är svårigheter: kriget i östra Kongo, klimatförändringar som påverkar skördarna, det politiska styret. Covid-epidemien har inte kommit till Kinkenge men samhället påverkas ändå. Fattigdomen och svårigheter att ta sig på vägarna är andra problem.

Vattenprojektet
Under 2019 avslutades första etappen i vattenprojektet, med att göra vattnet som kommer ut ur berget, drickbart genom olika naturliga filtreringar. Därefter har förslag på avtal skickats fram och tillbaka för att kunna gå vidare med nästa etapp, att dra vattenledning från källan fram till byn. Det är skrivet ett förslag och det behöver revideras för att befästa vem som ska göra vad under arbetets gång.

Under året har Equmeniakyrkan riks varit i kontakt med oss för att höra om vi skulle kunna samarbeta med vattenprojektet i deras biståndsprojekt Hälsa för alla i Kongo. Där Kinkenge har önskat hjälp från CEC-kyrkan i Kongo. Vi har beslutat i missionskommittén att gå vidare vänförsamlingar emellan för att inte projektet ska styras av andra än oss själva.

Information
Vi vill vara med nära församlingen och visa att vi finns och vad vi gör för att informera om de internationella frågorna inom Equmeniakyrkan. Därför kommer vi medverka vid någon gudstjänst i november för att uppdatera vad som händer och framför allt pålysa om den internationella insamlingen i adventstid.

Vid frågor, hör gärna av er!

Hälsningar Missionskommitten genom Ida Langdell