Mission

Hälsning från missionsutskottet

Utsäde till Kinkenge

Hösten 2020 skickade vi pengar till vår vänförsamling i Kinkenge, så att de kunde köpa utsäde, eftersom deras senaste skördar hade regnat bort. För pengarna köpte de 48 säckar jordnötter à 50kg, som köptes in i Kinshasa och 8 säckar bönor à 50kg, som köptes in i Nkundi, ett samhälle närmare Kinkenge, detta räckte till totalt 567 familjer. Bilderna nedan visar inköp och uppdelning av utsädet.

Skicka post till Kongo

I dessa tider med en pandemi så är det ingen som reser till Kongo och vi visste inte hur vi skulle kunna få vår bönekalender till Kinkenge, men vi tänkte att vi kan prova att skicka per post, så i november skickade vi 50 st bönekalendrar. Måndag den 21:e december fick vi det glada beskedet att paketet kommit fram till Equmeniakyrkans kontor i Kinshasa, efter ca sex veckor. Dagen efter skulle det gå en bil till Luozi, ett samhälle ca 10 mil från Kinkenge och vi hoppas att de snart ska få dem till Kinkenge.

Familjen N’kuni N’kuni

I juni 2020 avled pastor N’kuni N’kuni som tidigare tjänstgjort på Kinkenge. Från Asklanda-Ornunga har vi sänt pengar till begravning och som stöd till den kvarvarande familjen. Under hösten har vi fått bilder på huset som N’kuni N’kunis änka och barn låtit bygga och nu är det inflyttning i nästa vecka.

Vi säger ett stort TACK till alla som under året hjälpt till både ekonomiskt och i bön.