Insamling för utsäde

Församlingen har fått brev i april och maj från vår vänförsamling genom den nya pastorn i Kinkenge Pastor Madiadia. De skriver och berättar att de två planerade skördarna hösten 2019 och våren 2020 har uteblivit pga kraftiga regn. Det var ca 20 år sedan senast regnen var så omfattande. De har bett oss om ett bidrag till utsäde för sådden hösten 2020, att dela mellan 2000 familjer i Kinkenge med omnejd. Missionsutskottet har tagit beslut om att göra en insamling till Kinkenge i detta ärendet under sommaren 2020, för att man ska hinna köpa utsädet till sådden i september. Totalt har vi samlat in och skickat 36 500 kr. Tack ni som har bidragit!