Insamling till pastor Bernard Nkuni Nkunis minne

Torsdagen den 4 juni avled pastor Bernard Nkuni Nkuni på sjukhus i Kongo efter att ha vårdats en kort tid för vatten i lungorna och lunginflammation. Pastor Nkuni var pastor i Kinkenge församling de åren vi har varit vänförsamlingar Kinkenge och Asklanda-Ornunga. 2015 besökte pastorn Asklanda-Ornunga under några veckor i april-maj. Hösten 2019 förflyttades han från sin tjänst i Kinkenge till en annan församling.

Begravningen var den 16 juni. Pastor Nkuni lämnar efter sig fru och 6 barn mellan åldrarna 14-28 år. Familjen med mamma Byby och tre hemmaboende barn får bo kvar i bostaden fram till 1 december. Därefter flyttar familjen troligtvis till ett hus de nu har tänkt att bygga på en tomt som de redan äger. Vi i vänförsamlingskommittén i Asklanda-Ornunga har regelbunden kontakt med pastorsfamiljen och har fått ritning och kalkyl på det nya huset. Ex på byggnadsmaterialkostnader är: 1 säck cement 100 kr (50 kg), spik 25 kr (1 kg) och takplåt 75 kr/st.

Equmeniakyrkan i Asklanda-Ornunga har skickat en minnesgåva till familjen Nkuni och gav de som har träffat pastor Nkuni en möjlighet att bidra till den gåvan. Totalt uppgick den gåvan till 700$ som är skickade till hans familj. Frid över hans minne!