Konfirmation 2020

Söndagen den 7 september hölls årets konfirmationsgudstjänst. Konfirmationsläsningen började hösten 2019 och har varit tillsammans med Equmeniakyrkan Storsjöstrand. 

Från vår församling har pastor Christina Uggla och ungdomsledaren Filip Henriksson varit konfirmationslärare.

På grund av rådande restriktioner fick bara de fyra konfirmanderna och deras närmaste familjer finnas på plats i kyrkan, men man kunde också följa högtiden via församlingens hemsida. Gudstjänsten leddes av Filip Henriksson. Han och konfirmanderna berättade om vad man sysslat med vid sina träffar. Christina Uggla predikade och ledde en förbundsstund för konfirmanderna. Filip uttryckte sin glädje över att ha fått vara med som konfirmationslärare och tackade dem för vad de hade gett honom. Så fick konfirmanderna ta emot sina konfirmationsbiblar där Christina skrivit in ett gammaltestamentligt bibelord och Filip valt ett bibelord ur nya testamentet.

Ingmar Benjaminsson spelade till psalmerna och en lovsångsgrupp medverkade med sång.  

Leif Brunnegård


Årets konfirmander. Från vänster ungdomsledaren Filip Henriksson, Edvard Davidsson, Judit Claesson, Viktor Sköld, Elliot Esbjörnsson, pastor Christina Uggla.
Foto: Emilia Dalén