Logmötena framflyttade

De kommande logmötena som var planerade att hållas i stommens loge i augusti är framflyttade ett år till Augusti 2021. Vi hoppas och tror att våra talare vill återkomma till oss då. Under dessa helger planeras det in andra möten eller dylikt som till viss del ersätter logmötena. Vad dessa blir är i skrivande stund osäkert, men mer information kommer när det tilltänkta evenemanget/samlingen/webbsändningen har planerats och datum sats.