Lördag med Marcus Olson 20 mars

Våra samlingar webb-sänds men det finns även åtta platser för dig som vill vara med fysiskt. Anmäl ditt intresse till Christina Uggla tel 076-375613.

16.00 Seminarium Mod att mogna – Har vi mod till det?

19.00 Gudstjänst Att tro på Jesus – att rikta sig mot Jesus innebär att man inte förnekar livets svårigheter.

I gudstjänsten medverkar Caroline Mollmyr med sång.