Scout 2019-2020

Det gångna verksamhetsåret har vi haft fyra patruller. Tre Upptäckarpatruller, 10-12 år (Mucklorna, Räven och Vargen) samt en Äventyrarpatrull, 12-15 år (Blodhundarna). Vi har träffats varannan onsdag och sammanlagt har vi varit ca 40 scouter och 15 ledare. Under hösten har vi förutom patrullkvällar bl.a. varit med på kämpalek och haft hajk och en mörkerspårning. Under våren har vi bl.a. haft sportlovsmys med film och popcorn, patrullkvällar, men även haft ett år med stor utmaning pågrund av pandemin, både
administrativt men framför allt i praktiken. Vi har vid flera tillfällen undvikit stora samlingar genom att inte genomföra aktivitet i kåren samt haft åtskilda mötesplatser för respektive patrull. Årets tänkta sommarläger blev tyvärr inte av på grund av pandemin. Med detta sagt så ser vi fram emot en ny termin och hoppas på ljusare tider och fler aktviteter tillsammans i kåren.