Söndax

Söndax adventsvandring

ni kommer gå ca 200m bort till ett vindskydd (följ snitslarna) där vi ställt  upp ett visuellt drama som ni får titta på…

Har du inte möjlighet att gå till adventsvandringen?

Om du inte har möjlighet att gå ut till vindskyddet behöver du inte vara rädd, du kan vara med ändå!