Söndax

Söndax online 11-08

Här kan du och dina föräldrar hitta på roliga och lärorika Söndax aktiviteter som ni kan göra hemifrån.

Välkomna till Söndax online!

Här kan du och dina föräldrar hitta på roliga och lärorika Söndax aktiviteter som ni kan göra hemifrån.

Tema text och bön

Tema: Elia del 2

Text: Gud är alltid med oss och han är en Gud som vi alltid kan lita på

Bön: Tack Gud för att du och jag är kompisar och att du är den som jag alltid kan vända mig till!

Tips, de äldre barnen att gå in och läsa seriebibeln:

Pyssel och lekar

Mermory:

Nedan hittar ni två dokument som ni kan skriva ut och klippa isär för att få erat egna hemmagjorda Eliamemory!

Eldteckning:

Gör en bild av altaret och Elia på ett tjockt papper. Gör sedan en eldslåga på ett annat papper och klipp ut den. Gör ett litet hål med en synål strax ovanför altaret och uppe i himlen. Gör också två hål ovanför varandra mitt i eldslågan. Fäst en tråd med tejp på baksidan och trä upp den i hålet på altaret. Trä sedan upp den i lågans nedre hål och ner igen i lågans övre hål. Stick sedan ner tråden i hålet vid himlen och fäst med tejp på baksidan. Nu går tråden från altaret och upp till himlen och mitt på sitter eldslågan. Den kan nu dras upp och ned längs tråden och barnen kan berätta berättelsen för någon annan.

Gelljus:

Gör gelljus eller dekorera andra ljus. Det brukar finnas färdiga satser att köpa i hobbybutiker.

Lek

Ahab vaktar skatt:

En person får vara Ahab och sitter blundandes på golvet. Bredvid sig har Ahab en skatt, t.ex. en ärtpåse eller liknande. Färölder/syskon/kompis står tysta runt omkring i en ring. Smygande försöker de sedan var och en att ta skatten från Ahab. Alternativt kan en lek-ledare tyst peka på vem som ska smyga fram. Om Ahab tror att någon närmar sig skatten vaknar han med ett vrål och försöker hindra att skatten blir tagen. Den som lyckas ta skatten får vara Ahab nästa gång.